10. november 2014

Pravila sodelovanja v nagradni igri #alitigaupali


1.   Organizator nagradne igre #alitigaupali je Obsession d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija. 


2. Nagradna igra poteka v dveh delih:
- prvi del predstavlja objavljanje fotografij na Facebook profilu Pendrek Magazin in na Instagram profilu Obsesen, ki bo potekal od 12.11.2014 do vključno 1.12.2014. Avtor glavne nagrade, glinenega kipca po motivu zmagovalne fotografije, je Ali Jusovič, ki bo izmed vseh objavljenih fotografij  po lastnem kriteriju izbral tri najboljše fotografije.
- drugi del predstavlja glasovanje oziroma všečkanje izbranih treh fotografij, ki bo potekal od 2.12. do 10.12 na Facebook profilu Pendrek Magazin in na Instagram profilu Obsesen.

3. Namen nagradne igre je promocija Facebook profila Pendrek Magazin in Instagram profila Obsesen.

4. V nagradni igri lahko internetni uporabniki sodelujejo na sledeč način:
- v nagradni igri sodelujejo vsi, ki na Facebook stran objavili svojo najboljšo akcijsko fotografijo in jo označili z oznako #alitigaupali in #pendrekmag.

5. Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri potegujejo za eno od treh nagrad. Prva nagrada je kipec po motivu zmagovalne fotografije in bon v vrednosti 50€ trgovine Obsešen. Druga in tretja nagaradi sta bona trgovine Obsešen v vrednosti 50€.

6. Za nagrade se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v razpisanem roku trajanja nagradne igre in upoštevali vsa navodila.

7. Nagrajenci bodo objavljeni 11.12.2014 na spletni stran www.pendrekmag.com in www.obsession.si. Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka oz. e-poštnega naslova (brez navedbe domene e-poštnega naslova) na spletni strani www.pendrekmag.com in www.obsession.si. in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte) v roku 5 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad, ki je lahko predmet obdavčitve z vidika Zakona o dohodnini. Akontacijo dohodnine plača organizator nagradne igre. 

V skladu z navedenim, se nagrajenci strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena  ZDavP-2 izplačevalcu nagrade organizatorju Obsession d.o.o., Poljanski nasip 6, 10000 Ljubljana, Slovenija posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo in sicer najkasneje v roku 21 dni od prejema obvestila o nagradi. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. (So)organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.
Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

8. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in operativnim Facebook profilom in/ ali operativnim Instagram profilom.
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec soglaša s pravili nagradne igre.
Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka, ki ga organizator nagradne igre trži preko svojih prodajnih kanalov.
Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna na spletni strani www.pendrekmag.com.
Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov na spletni strani www.pendrekmag.com ter po potrebi tudi v drugih medijih in se strinjajo z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre.
S sodelovanjem v igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).
Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon in drugo. Navedene podatke lahko podjetje Obsession d.o.o. obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost zahtevati vpogled in ažuriranje podatkov v bazi podatkov.

9. Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev (preklic) fotografije in sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva s poslanim elektronskim sporočilom na naslov pendrekmag@obsession.si.  V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

10. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.
Komisija ima pravico iz nagradne igre diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so končne.
Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 12.11.2014


Ni komentarjev:

Objavite komentar